Upadłość konsumencka w 2016 roku

Upadłość konsumencka to stosunkowo nowa instytucja w polskim systemie prawnym. Została ona wprowadzona pod koniec grudnia 2009r. Natomiast przepisy, które ją regulują znajdują się przy ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Warto w tym miejscu również wspomnieć o tym, że istotna ich nowelizacja nastąpiła pod koniec roku 2014. Jakim sposobem się okazuje to za pomocą tej noweli coraz większą ilość wiadomości osób może skorzystać wraz z dobrodziejstw, jakie niesie wraz z sobą ogłoszenie bankructwa.

Przy roku 2016 Upadłość konsumencka jest faktem już na rzecz sporej grupy obywateli naszego kraju, którzy nie radzili sobie z terminowym regulowaniem własnych zaciągniętych zobowiązań. Trzeba aczkolwiek powiedzieć, że wydanie postanowienia przez sąd to wówczas pierwszy etap, przez który przechodzi osoba zadłużona. Jeśli bowiem posiada jakiś mienie np. w postaci nieruchomości - domu, mieszkania to jest on licytowany na poczet zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Dodatkowo w przypadku uzyskiwania periodycznego dochodu np. zarobku za pracę sąd definiuje osobę syndyka, który oznacza, jaka część dochodu stanie się przeznaczana na spłatę naszych wierzycieli. To tzw. zamiar spłaty, który możne potrwać maksymalnie przez okres trzech letni. Po jego skończeniu niespłacony dług ulega umorzeniu. Można, zatem powiedzieć, że jest to znacznie bardziej wartościowe rozwiązanie niż długoletnia przeprowadzenie komornicza, w której istniejemy zmuszeni opłacać koszty komornicze i cały czas są nam naliczane odsetki (w przypadku upadłości naliczanie procent jest wstrzymane).

Na ugrupowaniach internetowych wiele osób zadaje pytanie, co to jest Upadłość konsumencka i czy oni także będą się do pani a kwalifikować. Każdy przypadek należy badać oddzielnie, bowiem pozycja każdego dłużnika jest odmienna i wymaga dogłębnej analizy. Jednak podstawą jest zawsze ustalenie, że dana postać jest niewypłacalna a sprawdz tutaj tylko niewypłacalność powstała bez jej winy np. mówimy w tym miejscu o sytuacji, gdy w trakcie podpisywania umowy kredytowej nie byliśmy w sposób należyty poinformowani o naliczonych wydatkach i odsetkach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *