Upadłość konsumencka - powinieneś zastanowić się przed złożeniem wniosku

Sporo osób obecnie (a w szczególnie dłużników) zadaje sobie pytanie, co to jest Upadłość konsumencka. Odpowiedź może okazać się skrótowa albo niesłychanie długa. Z kolei poniższy paragraf wierzę odpowie na wszystkie pochłaniające Cię wątpliwości. Po pierwsze możemy powiedzieć, że jest to nie mniej nie więcej jak ogłoszenie bankructwa w sytuacji, gdy stwierdzimy, że jesteśmy niewypłacalni a dalsze opłacanie naszego długu jest niewykonalne (np. kwoty rat są wyższe nasze przychody).

Upadłość konsumencka a jeden duży kredytZasadniczym czynnikiem przy obwieszczaniu upadłości jest to, żeby nasza niewypłacalność zaistniała bez naszej winy. Oznacza to, iż przekredytowanie powstało obiektywnie bez naszej umyślnej winy (np. padliśmy ofiarą kanciarzy kredytowych, którzy zatwierdzili z nami umowę pożyczki gdzie wielkość odsetek stanowi lichwę). Nasza sprawa jest analizowana przez sąd rejonowy według miejsca naszego zamieszkania. Do niego kierujemy właśnie wniosek.

W toku procedury upadłościowej sąd analizuje naszą sytuację finansową, sprawdza wiarygodność przedłożonych dowodów i finalnie decyduje o tym czy wydać orzeczenie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do naszej osoby. Musimy wiedzieć, że w żadnym razie nie możemy sobie pozwolić na skrywanie składników majątkowych i innego tego typu posunięcia. Może to, albowiem przekreślić nasze szanse na ogłoszenie bankructwa na długi okres czasu.

Upadłość konsumencka w 2017 r.roku to niezmiernie chodliwy temat pośród osób zadłużonych i przekredytowanych. Od chwili przygotowania regulacji o upadłości konsumenckiej upłynęło już więcej niż 6 lat, jednakże dopiero aktualnie możemy mówić o tym, iż stworzona instytucja prawna realizuje swoją rolę w społeczeństwie. Jest to bezsprzecznie pokłosie noweli, jaka miała miejsce na koniec grudnia 2014 roku. Znowelizowane normy w sporej mierze doprowadziły do liberalizacji reguł, na jakich jest dozwolone obwieścić upadłość i przyczyniły się do zwiększenia ilości pozytywnych postanowień wydawanych przez polskie sądy w tym temacie.

Upadłość konsumencka jak sfinalizować bez pieniędzyPrzez pierwsze, bowiem półrocze roku 2017 z upadłości konsumenckiej mogło skorzystać już kilkaset osób w skali całego naszego państwa. To dobra wiadomość szczególnie dla osób, które nie mogą sobie poradzić ze spłatą własnych długów. Oczywiście każdy może rzec, iż jest trochę niesprawiedliwości w tym, iż ktoś zaciągał pożyczki bezrefleksyjnie a teraz jego zadłużenie ma podlegać umorzeniu. Nie jest to do końca prawda a sam problem osób przekredytowanych jest znacznie bardziej skomplikowany i złożony.

Wielokrotnie jest, bowiem tak, że dana osoba nawet pragnie zwracać swoje długi a logicznie spoglądając jest to po prostu fizycznie niemożliwe (np. jej zarobki nie pozwalają nawet na spłatę wzrastających odsetek). W takiej sytaucji wyłącznym sensownym sposobem na wyjście z dokuczliwej sytuacji jest rzeczywiście Upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która to do naszego prawodawstwa została umieszczona pod koniec grudnia 2009. Regulacje odnośnie jej wykorzystywania mieszczą się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Należałoby w tym miejscu określić, iż do tej pory ze sposobności ogłoszenia upadłości mogły korzystać tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Jednakże teraz jest to także dopuszczalne w wypadku podmiotów prywatnych. Jej zorganizowanie nie jest prostym zadaniem, wymaga fachowej wiedzy prawniczej i ogromnej wytrwałości (całe postępowannie łącznie z przeprowadzeniem planu spłaty może potrwać przeszło trzy lata).

Upadłość konsumencka a wypłata emeryturyJednak Upadłość konsumencka w bardzo wielu wypadkach jest doskonałą alternatywę dla osób, które mają już postępowanie komornicze. Na taki stan rzeczy odziałuje sporo przesłanek. Musimy, bowiem wiedzieć, że egzekucja komornicza mieści w sobie duże wydatki (płacimy za koszty egzekucji, koszty zastępstwa w procedurze egzekucyjnej itd.) a prócz tego częstokroć z tego, co nam zabiera komornik niepokrywane są chociażby odsetki od głównej kwoty naszego zadłużenia a co za tym idzie nasz dług zamiast przejsc do mojego bloga zmniejszać się jeszcze narasta. Jest to droga donikąd.

Upadłość konsumencka niweluje ten kłopot. O ile się na nią zdecydujemy to sąd przydziela nam osobę syndyka, który z kolei przygotowuje plan spłat. Spłata zadłużeń trwa maksymalnie 3 lata a po tym okresie niezwrócone długi podlegają umorzeniu. Znaczy opis to, że nikt już może ich od nas sciągać.

Upadłość konsumencka to wyborne rozstrzygnięcie dla właściwie każdej osoby, która jest niewypłacalna. Do niedawna, bowiem z perspektywy ogłoszenia bankructwa mogły korzystać jedynie podmioty zajmujące się wykonywaniem działalności gospodarczej. Z kolei od końca grudnia 2009 roku taką perspektywę posiadają również osoby indywidualne- konsumenci. Przez przedłożone przepisy do ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym Polska dołączyła do państw Europy Zachodniej gdzie takowe rozwiązania funkcjonowały już ze sporym powodzeniem od wielu lat.

Upadłość konsumencka, z czego powinien składać się wniosek


Jak podkreślają, bowiem specjaliści z branży kredytów i bankowości problem niespłacanych długów narasta w naszym państwie od dużej liczby lat. Naturalnie nie możemy nie pamiętać o starożytnej regule prawa, jaka powiada, iż kontraktów powinno się dotrzymywać jednak z 2-iej strony wskazane jest dodatkowo wziąć pod uwagę sytuację, osób nadmiernie zadłużonych, które nie mają faktycznych szans na spłacenie swych zadłużeń. Taki stan rzeczy z kolei generuje to, iż uciekają one ze swoimi dochodami do szarej strefy. Rozstrzygnięciem, w związku z tym w takim przypadku jest Upadłość konsumencka.

Bardzo często, bowiem osoba bedąća w długu na kilkadziesiąt albo też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna sprzedać resztkę indywidualnego majątku, żeby całość długu została umorzona. Wszystko się, albowiem sprowadza do tego, że Upadłość konsumencka gwarantuje dłużnikowi „nowe” życie, bez długów, bez uciążliwych telefonów od windykatorów a przede wszystkim bez egzekucji komorniczej.

Wyjściem problemu zadłużenia jest niewątpliwie Upadłość konsumencka. Stało się to możliwe od momentu gdy polski ustawodawca wprowadził służące do systemu prawnego przepisy to umożliwiające. Jak sama kategoria wskazuje z takiej ewentualności mogą skorzystać konsumenci innymi słowy osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Dla podmiotów ekonomicznych i firm stosowane będą inne przepisy. Warunkiem podstawowym aby można było przeprowadzić wniosek o Upadłość konsumencka... jest niewypłacalność dłużnika. Innymi słowy, że takowa osoba nie jest w będzie regulować na bieżąco swych zobowiązań, dług jest niewspółmiernie duży do dochodów jakie uzyskuje a w przyszłości nie zachodzą przesłanki w to, że zobowiązanie będzie spłacone. Typowym przykładem wydaje się być sytuacja osoby, która popadła w tzw. pętlę kredytową, ma wiele kredytów bankowych i sporą ilość kredytów pozabankowych. Komornik pobiera wraz z jej świadczenia emerytalnego sumę 300 zł, która nie pokrywa nawet odsetek od zadłużenia, które w przybliżeniu wynosi blisko 100 tyś złotych. W takich zdarzeniach Upadłość konsumencka... jest jak w najwyższym stopniu wskazana. Występując o tą kobietą do sądu osobie przypisywany jest syndyk, który sporządza plan spłaty zadłużenia. Odpowiednie wywiązanie się z tego plan jest podstawą służące do umorzenia reszty niespłaconego długu. W ten sposób dłużni dokonując spłat, które nie zaakceptować obciążają zbytnio jego budżetu może w okresie maksimum 36 miesięcy uporać się ze swoim zadłużeniem.

Upadłość konsumencka krok po kroku


Upadłość konsumencka stała się w prekursorskim czasie niezwykle skutecznym sposobem na poradzenie sobie z zadłużeniem, które nas po prostu przerasta. W tym miejscu mam przede wszystkim na myśli sytuacje ludzi, które nie mają długu w wysokości dajmy w to 2. 000 złotych, ale ich zobowiązania opiewają np. na kwotę stu tys. zł. Jak pokazują dane statystyczne tylko od momentu początku roku 2016 po Polsce z upadłości konsumenckiej skorzystało już ponad trzy tys. osób. Jest to spora ilość zważywszy dzięki fakt, że w analogicznym okresie wazne ogniwo rok temu cyfra ogłaszanych upadłości była dużo mniejsza. Z pewnością wydaje się być to związane z nowelizacją przepisów, która w wyraźny sposób zliberalizowała zasady, w jakich można się starać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym momencie opłata sądowa za złożenie wniosku w wynosi zaledwie trzydziestu zł. Dodatkowo wszystko ma możliwość być sporządzone na formularzu, który możemy uzyskać wraz z w siedzibie sądu po wydziale gospodarczym. Taka pozycja sprawia, że przeprowadzenie całej procedury jest możliwe chociażby bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Bardzo wielu konsumentów korzysta z tej możliwości i jeśli nie ma przeszkód natury formalnej to wniosek przy temacie Upadłość konsumencka „przechodzi” bez większego problemu. Jednakże nie zaakceptować zawsze tak musi stanowić. Jeżeli nasza sytuacja połączona z zadłużeniem jest skomplikowana to warto skorzystać z pomocy adwokata bądź radcy prawnego.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *