Problem zadłużenia Polaków a upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to relatywnie nowa instytucja w polskim systemie prawnym. Została ona nienaniesiona pod koniec grudnia 2009r. Natomiast przepisy, które ją regulują znajdują się przy ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Warto w tym miejscu również napomknąć o tym, że ważna ich nowelizacja nastąpiła pod koniec roku 2014. Jakim sposobem się okazuje to za sprawą tej noweli coraz więcej osób może skorzystać spośród dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą ogłoszenie bankructwa.

Po roku 2016 Upadłość konsumencka jest faktem już na rzecz sporej grupy obywateli polski, którzy nie radzili osobiście z terminowym regulowaniem swoich zaciągniętych zobowiązań. Trzeba aczkolwiek powiedzieć, że wydanie postanowienia przez sąd to wówczas pierwszy etap, przez który przechodzi osoba zadłużona. Jeśli bowiem posiada jakiś majątek np. w postaci posiadłości - domu, mieszkania to jest on licytowany na poczet zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Dodatkowo w przypadku uzyskiwania periodycznego dochodu np. zarobku za pracę sąd wytycza osobę syndyka, który nazywa, jaka część dochodu stanie się przeznaczana na spłatę naszych wierzycieli. To tzw. plan spłaty, który możne potrwać maksymalnie przez okres trzy letni. Po jego skończeniu niespłacony dług ulega umorzeniu. Można, zatem powiedzieć, iż jest to znacznie solidniejsze rozwiązanie niż długoletnia egzekucja komornicza, w której istniejemy zmuszeni opłacać koszty komornicze i cały czas są nam naliczane odsetki (w przypadku upadłości naliczanie procent jest wstrzymane).

Na zrzeszeniach internetowych wiele osób zrodlo zadaje pytanie, co to jest Upadłość konsumencka i czy oni także będą się do pani a kwalifikować. Każdy przypadek należy badać oddzielnie, bowiem sprawa każdego dłużnika jest inna i wymaga dogłębnej zestawienia. Jednak podstawą jest zawsze ustalenie, że dana jednostka jest niewypłacalna a sama niewypłacalność powstała bez jej winy np. mówimy w tym miejscu o sytuacji, gdy w trakcie podpisywania umowy kredytowej nie byliśmy w sposób należyty poinformowani o naliczonych wydatkach i odsetkach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *