Co musimy wiedzieć, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to względnie świeża instytucja w polskim programie prawnym. Została ona nienaniesiona pod koniec grudnia 2009r. Natomiast przepisy, które ją regulują znajdują się przy ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Warto przy tym miejscu również nadmienić o tym, że ważna ich nowelizacja nastąpiła pod koniec roku 2014. Jak się okazuje to dzięki tej noweli coraz więcej osób może skorzystać wraz z dobrodziejstw, jakie niesie wraz z sobą ogłoszenie bankructwa.

Po roku 2016 Upadłość konsumencka jest faktem już na rzecz sporej grupy obywateli naszego kraju, którzy nie radzili sobie z terminowym regulowaniem swoich zaciągniętych zobowiązań. Trzeba jednak powiedzieć, że wydanie postanowienia przez sąd to przed chwilą pierwszy etap, przez który przechodzi osoba zadłużona. Jeśli bowiem posiada jakiś mienie np. w postaci nieruchomości - domu, mieszkania to jest on licytowany na poczet zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Dodatkowo w przypadku uzyskiwania periodycznego dochodu np. zarobku za pracę sąd definiuje osobę syndyka, który oznacza, jaka część dochodu będzie przeznaczana na spłatę naszych wierzycieli. To tzw. zamiar spłaty, który możne potrwać maksymalnie przez okres trzech letni. Po jego zakończeniu niespłacony dług ulega umorzeniu. Można, zatem powiedzieć, że jest to znacznie bardziej wartościowe rozwiązanie niż długoletnia przeprowadzenie komornicza, w której istniejemy zmuszeni opłacać koszty komornicze i cały czas są nam naliczane odsetki (w przypadku upadłości naliczanie procent jest wstrzymane).

Na ugrupowaniach internetowych wiele osób zadaje pytanie, co to jest Upadłość konsumencka i czy oni także będą się do niej kwalifikować. Każdy przypadek należy badać oddzielnie, bowiem pozycja każdego dłużnika jest odmienna i wymaga dogłębnej analizy. Jednak podstawą jest zawsze ustalenie, że dana postać jest niewypłacalna a tylko niewypłacalność powstała bez jej winy np. mówimy w tym miejscu o sytuacji, gdy w trakcie podpisywania umowy kredytowej nie byliśmy sprawdz tutaj w sposób należyty poinformowani o naliczonych wydatkach i odsetkach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *